Terapia/Sedenie   

OSOBNE alebo ONLINE 

(nasmerovanie v živote, impulz, motivácia, usmernenie negatívnych emócií, odstraňovanie negatívnych blokov, vzorcov, tráum vďaka rôznym technikám popísané nižšie) Terapia duše  

(ponorenie sa do hĺbky svojho podvedomia, hlbšia a účinná metóda až na úroveň DNA a následný náhľad do tých najlepších možností svojho života )
Motivačný / Usmerňujúci výklad kariet

(Pohľad na možnosti, ktoré Vám nie sú jasné vo svojom živote a potrebujete nasmerovať a ukázať tú Vašu najlepšiu cestu prostredníctvom TAROTU )

Energetická očista 

priestorov


   TERAPIA SEDENIE

Človek potrebuje povedať nahlas čo ho ťaží, otvoriť sa sám sebe a nájsť pre srdce náplasť. Spoločne hľadáme na základe dialógu, kde sa problém nachádza. V TERAPII postupne pracujeme krok po kroku. V prvom rade dôverne sa porozprávame. Intuitívne pokladám tie správne otázky. Spoločne pracujeme na uvoľnení, odblokovaní, negatívnych emócií, strachov. 

TERAPIA pomôže v týchto témach :

Vzťahové problémy – rodinné, partnerské, pracovné
Vzťah k sebe - sebaláska, sebavedomie, sebahodnota, sebaúcta
Bloky na hojnosti, finančné bloky a presvedčenia
Traumatické zážitky z detstva, dospievania, z minulých životov
Obmedzujúce presvedčenia, negatívne programy
Rôzne emočné bloky (sklamanie, pocity viny, ľútosti, beznádeje, bezmocnosti, smútok, úzkosti...)
Psychosomatické a zdravotné problémy
Strachy, fóbie, stres
Hľadanie zmyslu života 

Používam rôzne techniky ( napr. EFT metóda, kvantový dotyk, prepojenie s Vyšším JA (metóda SRT) , numerológia, jasnocítenie, jasnovidenie), s ktorými idem hlbšie do vnútra človeka, do dôsledkov, kde problém nastal. Prepájam to z časti s terapiou duše s využitím mojich darov, ako pozitívna energia, dar klásť potrebné otázky, dostať sa na koreň veci, so spojením sa s Vyšším JA. 

Pre potrebu klienta pracujem s rôznymi pomocnými terapeutickými, vykladacími kartami, vďaka ktorým zistíme, akou najlepšou cestou vykročiť, a ako najlepšie sa rozhodnúť a akú tému spracovať. 

Terapia je vhodná pre všetkých, ktorí sa rozhodli svoj život zlepšiť, prevziať zaň zodpovednosť a pracovať na lepšej verzii svojho JA a žiť život radostnejší. 

Pokiaľ nemáte možnosť stretnúť sa osobne, môžete využiť ONLINE sedenie.

Ak je potreba ísť do "hlboko podvedomých emočných blokoch" odporučím samostatnú účinnú metódu 

Terapiu duše.

   TERAPIA DUŠE 

Terapia Duše je veľmi jedinečný spôsob práce s dušou a podvedomím človeka a cesta k sebapoznaniu. Je to jemná, bezpečná a zároveň veľmi účinná metóda. Prostredníctvom nej dokáže človek nahliadnuť veľmi hlboko do svojho podvedomia. V ňom má často skryté rôzne programy, vzorce, presvedčenia, nespracované traumy, krivdy, bolesti a smútky, či rôzne sľuby a prísahy, rodinné záťaže. Bežne si tieto veci neuvedomujeme a často ich v sebe potláčame. Máme strach jatriť staré rany. Úlohou a cieľom terapeuta duše je nájsť tento emočný blok, uvoľniť ho a oslobodiť dušu od zbytočného utrpenia. Prostredníctvom terapie vieme zrušiť rôzne sľuby a prísahy, ktoré boli vyslovené. A potom, cez hlboké a úprimné odpustenie sebe i druhým, prichádza uvoľnenie a otvorenie srdca, ktoré vedie až k oslobodeniu duše. Aby človek mohol žiť s láskou, používať vnútornú silu a byť sám sebou. Klient si celý priebeh terapie pamätá, nakoľko je to stav hlbokého uvoľnenia, aký cíti pred zaspávaním. Každé sedenie vediem intuitívne a najlepšie ako cítim. Samotnej terapii predchádza rozhovor, na základe ktorého zanalyzujem, ktorý z emočných blokov je v danej chvíli najbolestivejší. Zmeny, ku ktorým počas terapie dochádza, sa dejú takmer okamžite na všetkých úrovniach. Čiže emocionálnej, psychickej, duchovnej a až veľmi hlbokej úrovni a to je na úroveň DNA.

    Terapia duše je vhodná pre: 

      - dospelých a deti (od cca 12 rokov - záleží na povahe problému)

      - s mladšími deťmi sa pracuje prostredníctvom matky

      - mužov a žen

Terapia duše nie je vhodná pre: 

- drogovo závislé osoby

- osoby užívajúce psychofarmaká a BCAA

- tehotné ženy

- dojčiace mamičky (terapia je nevhodná iba ak chcú riešiť dieťatko; ak chcú riešiť svoje osobné problémy, môžu pokojne prísť. Laktácia môže byť terapiou dočasne mierne ovplyvnená.)     

- ľudí so schizofréniou

- ľudí neochotných prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk

Psychohygiena / sedenie 

Máte pocit, že kráčate cestou života, ktorá Vás nenapĺňa? Potrebujete v živote lepšie nasmerovať a dostať ten správny impulz, aby ste žili plnohodnotnejšie? Aj zdanlivo neriešiteľná situácia, ktorá vám bráni žiť život po akom túžite, má svoje riešenie. Vďaka TERAPIÁM a inému uhlu pohľadu, vám pomôžem nájsť trhliny, pre ktoré sa neviete pohnúť ďalej. Postupnými krokmi ich zocelíme a spoločne nájdeme odpovede na otázky, ukryté hlboko vo vašom vnútriAk sa chcete stať lepšou verziou seba samého, potom vám ukážem, že sa dá žiť život radostnejší a spokojnejší, ktorý zato stojí.   


Vykladacie karty 

Motivačno - usmerňujúci

Ak Vás zaujíma cesta svojho života, či sa uberáte tým správnym smerom a máte nezodpovedané otázky v konkrétnych oblastiach Vášho života, vďaka výkladu Vás nasmerujem na tú najlepšiu cestu. Vykladacie karty sú odkazom vesmíru pre Vaše bytie. Odkrytím kariet dostanete odpovede na Vaše otázky, ktoré hľadáte alebo si neviete poradiť v danej chvíli. Žiadna karta nie je "zlá". 

Nič nie je vo výklade pevne dané. Vždy nakoniec rozhodne Vaša slobodná vôľa. Na základe toho, aké budú Vaše ďalšie kroky, vaše nastavenie, tak sa bude uberať Váš život. Vykladacie karty sú len taká "barlička" pre našu existenciu. 

Tak spravte krok vpred! 

Energetická očista priestorov

V každom priestore, v ktorom sa nachádzame nechávame za sebou energetické odtlačky a emócie. Práve tieto emócie sa zapisujú do energetickej mriežky priestoru. Energiu zanechávajú aj predmety, ktorými sme obklopovaní. Pokiaľ sa nachádzame v priestore, v ktorom sa necítime dobre alebo máme pocit, že je tu s nami aj niekto iný, je ten správny čas na energetickú očistu priestoru.

Kedy robiť očistu: 

  • pokiaľ sa cítite nepríjemne v priestore, v ktorom sa nachádzate,
  • keď máte problém, s ktorým si dlhodobo neviete rady,
  • pri súkromných, pracovných, finančných problémoch
  • ak sa cítite unavení a bez energie, poprípade máte zdravotné problémy
  • žijete v starom dome a priestore