Terapia/Sedenie   

OSOBNE alebo ONLINE 

(nasmerovanie v živote, impulz, motivácia, usmernenie negatívnych emócií, odstraňovanie negatívnych blokov, vzorcov, tráum vďaka rôznym technikám popísané nižšie) Terapia duše  

(ponorenie sa do hĺbky svojho podvedomia, hlbšia a účinná metóda a následný náhľad do tých najlepších možností svojho života )
   TERAPIA SEDENIE

Človek potrebuje povedať nahlas čo ho ťaží, otvoriť sa sám sebe a nájsť pre srdce "náplasť." Spoločne hľadáme na základe dialógu, kde sa problém nachádza. V TERAPII postupne pracujeme krok po kroku. V prvom rade dôverne sa porozprávame. Intuitívne pokladám tie správne otázky. Spoločne pracujeme cez techniky na uvoľnení, odblokovaní, negatívnych emócií, strachov.

TERAPIA pomôže v týchto témach :

Vzťahové problémy – rodinné, partnerské, pracovné
Vzťah k sebe - sebaláska, sebavedomie, sebahodnota, sebaúcta
Bloky na hojnosti, finančné bloky a presvedčenia
Traumatické zážitky z detstva, dospievania, z minulých životov
Obmedzujúce presvedčenia, negatívne programy
Rôzne emočné bloky (sklamanie, pocity viny, ľútosti, beznádeje, bezmocnosti, smútok, úzkosti...)
Psychosomatické a zdravotné problémy
Strachy, fóbie, stres
Hľadanie zmyslu života 

Používam rôzne techniky, s ktorými idem hlbšie do vnútra človeka, do dôsledkov, kde problém nastal. 

Pre potrebu klienta pracujem s rôznymi pomocnými terapeutickými, vykladacími kartami, vďaka ktorým zistíme, akou najlepšou cestou vykročiť, a ako najlepšie sa rozhodnúť v ďalšom smerovaní života.

Terapia je vhodná pre všetkých, ktorí sa rozhodli svoj život zlepšiť, prevziať zaň zodpovednosť a pracovať na lepšej verzii svojho JA a žiť život radostnejší. 

Pokiaľ nemáte možnosť stretnúť sa osobne, môžete využiť ONLINE sedenie.

Ak je potreba ísť do "hlboko podvedomých emočných blokoch" odporučím metódu Terapiu duše, ktorá ide ešte hlbšie.

   TERAPIA DUŠE 

Terapia Duše je veľmi jedinečný spôsob s podvedomím človeka a cesta k sebapoznaniu. Je to jemná, bezpečná a zároveň veľmi účinná metóda. Prostredníctvom nej dokáže človek nahliadnuť veľmi hlboko do svojho podvedomia. V ňom má často skryté rôzne programy, vzorce, presvedčenia, nespracované traumy, krivdy, bolesti a smútky, či rôzne sľuby a prísahy, rodinné záťaže. Bežne si tieto veci neuvedomujeme a často ich v sebe potláčame. Máme strach jatriť staré rany. Úlohou a cieľom terapeuta duše je nájsť tento emočný blok, uvoľniť ho a oslobodiť dušu od zbytočného utrpenia. Prostredníctvom terapie vieme zrušiť rôzne sľuby a prísahy, ktoré boli vyslovené. A potom, cez hlboké a úprimné odpustenie sebe i druhým, prichádza uvoľnenie a otvorenie srdca, ktoré vedie až k oslobodeniu duše. Aby človek mohol žiť s láskou, používať vnútornú silu a byť sám sebou. Klient si celý priebeh terapie pamätá, nakoľko je to stav hlbokého uvoľnenia, aký cíti pred zaspávaním. Každé sedenie vediem intuitívne a najlepšie ako cítim. Samotnej terapii predchádza rozhovor, na základe ktorého zanalyzujem, ktorý z emočných blokov je v danej chvíli najbolestivejší. Zmeny, ku ktorým počas terapie dochádza, sa dejú takmer okamžite na všetkých úrovniach. Čiže emocionálnej, psychickej, duchovnej a až veľmi hlbokej úrovni a to je na úroveň DNA.

    Terapia duše je vhodná pre: 

      - dospelých a deti (od cca 12 rokov - záleží na povahe problému)

      - s mladšími deťmi sa pracuje prostredníctvom matky

      - mužov a žen

Terapia duše nie je vhodná pre: 

- drogovo závislé osoby

- osoby užívajúce psychofarmaká a BCAA

- tehotné ženy

- dojčiace mamičky (terapia je nevhodná iba ak chcú riešiť dieťatko; ak chcú riešiť svoje osobné problémy, môžu pokojne prísť. Laktácia môže byť terapiou dočasne mierne ovplyvnená.)     

- ľudí so schizofréniou

- ľudí neochotných prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk


Energetická očista priestorov

V každom priestore, v ktorom sa nachádzame nechávame za sebou energetické odtlačky a emócie. Práve tieto emócie sa zapisujú do energetickej mriežky priestoru. Energiu zanechávajú aj predmety, ktorými sme obklopovaní. Pokiaľ sa nachádzame v priestore, v ktorom sa necítime dobre alebo máme pocit, že je tu s nami aj niekto iný, je ten správny čas na energetickú očistu priestoru.

Kedy robiť očistu: 

  • pokiaľ sa cítite nepríjemne v priestore, v ktorom sa nachádzate,
  • keď máte problém, s ktorým si dlhodobo neviete rady,
  • pri súkromných, pracovných, finančných problémoch
  • ak sa cítite unavení a bez energie, poprípade máte zdravotné problémy
  • žijete v starom dome a priestore